Start People

Sales Recruiter

Jeroen Bults over Yolanda VermeulenDoelstelling opdracht

Sales Pilot met als doel 90% van de 34 openstaande sales-vacatures in te vullen binnen een periode van drie maanden. Verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van dit pilot recruitment project.

“Yolanda is in staat in zeer korte periode een grootschalig project op te zetten en succesvol in te richten. Haar daadkracht, inzet, mensenkennis en doorzettingsvermogen maakt dat haar activiteiten vertaald worden in resultaten. Ze is in staat een organisatie snel en efficiënt in kaart te brengen en de juiste mensen te betrekken bij haar project. Aangenaam en resultaatgericht”

Jeroen Bults, Directeur EN HR Solutions