Privacy Statement 2018

privacystatement YME ProjectsPrivacy statement YME Projects 100% Recruitment              

YME Projects hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van jouw privacy. Overigens vragen wij alleen naar je persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten en het uitvoeren van overeenkomsten.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uitsluitend jouw persoonsgegevens om voor jou een passende baan en/of opdracht te vinden. Daarnaast verwerken we gegevens van onze klanten om overeenkomsten uit te voeren en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Gegevens van sollicitanten en interimmers

Alleen als je ons bij je registratie/sollicitatie, of een latere wijziging daarvan, daartoe toestemming hebt gegeven, zullen wij jouw persoonsgegevens aan derden, dat wil zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven, doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen vindt zonder jouw voorafgaande schriftelijke toestemming geen doorgifte aan derden van jouw persoonsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan je gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

Gegevens van klanten

Van klanten bewaren we een aantal klantgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals naam bedrijf, contactpersoon, adres, btw-nummer, mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens bewaren we vanwege de wettelijke verplichting daartoe gedurende zeven jaar.

Hoe verwerken we je gegevens?

Voor vaste functies wordt jouw sollicitatie en cv gescreend door een van onze consultants, hij/zij bepaalt of je wordt voorgedragen bij onze klant. Als je wordt voorgedragen sturen wij jouw motivatie en cv door naar de contactpersoon van onze klant. Als je niet wordt voorgedragen ontvang je van ons een afwijzing per e-mail. Alleen als je ons expliciet toestemming hebt gegeven om jou ook voor andere passende vacatures/opdrachten te benaderen, dan zullen wij jouw gegevens maximaal 2 jaar bewaren. Zo niet, dan zullen we jouw gegevens na het sluiten van de vacature verwijderen.

Bij interim opdrachten selecteren wij geschikte kandidaten uit onze interim pool. Hiervoor word je telefonisch of per mail benaderd. Als je toestemming hebt gegeven om voorgedragen te worden sturen wij jouw meest recente cv met een motivatie naar onze opdrachtgever. Na voordracht ontvang je van ons een bevestiging met naam van de klant, overeengekomen tarief en jouw beschikbaarheid.

Aard van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen, al naar gelang de dienst die het betreft, verschillen. Dit kunnen onder meer de volgende gegevens betreffen: je NAW-gegevens, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer, je geboortedatum, je salarisindicatie en een kort verslag van ieder contactmoment. Bij interim recruiters vragen we meer gegevens: je twitter account, je tarief, je beschikbaarheidsdatum en – dagen, je specialiteit en hoe je ideale opdracht eruitziet. Voorafgaand aan een verwerking zullen wij je meedelen welke gegevens van jou zullen worden verwerkt. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn. Met andere woorden: wij zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Welke gegevens bewaren we?

Als je naar een vaste functie hebt gesolliciteerd, dan bewaren wij jouw cv en motivatie en een verslag als er een telefonische screening of interview heeft plaatsgevonden.

Als je als interim recruiter bent opgenomen in de interim pool bewaren we je meest recente cv, je interview verslag, je voordrachten en je referenties. Als je via ons wordt bemiddeld naar een interim opdracht bewaren we je inschrijving van de KvK, een kopie van je paspoort, de getekende leadfee overeenkomst en opdrachtbevestiging.

Op onze website yme-projects.nl verzamelen we gegevens van groepen gebruikers via Google Analytics. Deze gegevens worden niet herleid tot personen maar geven ons inzicht in het aantal bezoekers op de site en welke pagina’s bezoekers bekijken. Deze gegevens bewaren we 26 maanden.

Op de site kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Daarvoor gebruiken we een zogenaamde dubbele opt-in, waarmee je ons expliciet toestemming geeft je te mailen. Je kunt je elk moment afmelden via een uitschrijflink in zo’n e-mail. Om je te mailen vragen we je om een naam en e-mailadres.

De gegevens bewaren we gedurende de termijn dat je abonnee bent. Zodra je je uitschrijft verwijderen we je gegevens helemaal uit de database. Deze mailgegevens worden opgeslagen in de database van Mailpoet, gevestigd in Frankrijk. MailPoet heeft aangegeven te opereren volgens de GDPR regels van de EU.

Toegang tot je gegevens

Je bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over jou worden aangehouden. Voor het opvragen van je gegevens kun je contact opnemen met info@yme-projects.nl. Je hebt tevens het recht om bij ons aan te geven dat je je gegevens bij ons wilt verwijderen. Je ontvangt een bevestiging dat je binnen 24 uur wordt verwijderd uit ons systeem en dat we je daarna niet meer zullen mailen.

Inzage in je gegevens

Je bent te allen tijde gerechtigd inzicht te krijgen in je gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze Data Protection Officer via info@yme-projects.nl.

Bewaartermijn van je gegevens

Als je alleen toestemming hebt gegeven dat wij jouw gegevens mogen verwerken voor een specifieke vacature, dan zullen wij jouw gegevens na het sluiten van de vacature verwijderen. Mocht je ook benaderd willen worden voor andere (toekomstige) vacatures dan bewaren wij jouw gegevens maximaal 2 jaar, daarna zullen we jou weer expliciet vragen of je in onze database wilt blijven.

Beveiliging gegevens

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in jouw persoonlijke map. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd. Voorts maken wij ten behoeve van de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen

YME Projects behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Check deze pagina daarom regelmatig voor een update van ons privacy beleid.

Vragen over ons privacy statement?

Heb je vragen over ons privacy statement? Wij beantwoorden ze graag, stuur een mail naar info@yme-projects.nl.

Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat je gegevens op onzorgvuldige wijze zijn verwerkt of opgeslagen.

Data Protection Officer

Lie San Tan is de Data Protection Officer van YME Projects. Voel je vrij om contact met haar op te nemen via info@yme-projects.nl of 085 485 32 30.

 

BewarenBewaren